Spring til indhold

Alvorlig, smitsom sygdom på Svinninge skole 2023

Indsatsplan i tilfælde af alvorlig, smitsom sygdom på Svinninge skole

LÆRING OG TRIVSEL

Indsatsplan ved tilfælde af alvorlig, smitsom sygdom

Gældende for Svinninge skole og SFO

 

Situation

 

 

Et eller flere børn eller ansatte udviser symptomer på en alvorlig, smitsom sygdom. Der er risiko for, at børn og voksne kan blive smittet af alvorlig sygdom i institutionen, skolen eller anden arbejdsplads i Læring og Trivsel.

 

Smitsomme sygdomme hos børn og unge - Sundhedsstyrelsen

 

Alarmering

 

 

Hvor kommer alarmen fra?

 • Smitte konstateres i institutionen/arbejdspladsen: Alarm via barnet/den unge eller en medarbejder
 • Smitte konstateres i hjemmet: Alarm via den smittede medarbejder, forældre til det smittede barn, praktiserende læge eller Styrelsen for Patientsikkerhed.
 • Drejer det sig om en anmeldelsespligtig smitsom sygdom, anmelder den læge der har diagnosticeret sygdommen den til Styrelsen for Patientsikkerhed – som alarmerer dagtilbud/skole/arbejdsplads.

 

Hvem skal alarmeres?

I tilfælde af anmeldelsespligtig smitsom sygdom:

 • Styrelsen for Patientsikkerhed beslutter hvilken indsats der skal iværksættes, hvilken personkreds der skal informeres samt indholdet af denne information.
 • Ledelsen har ansvaret for formidlingen af denne information.

 

I andre tilfælde af alvorlig, smitsom sygdom:

 • Pædagogiske ledere informerer skoleleder via telefon 72 36 22 58 eller mail sokch@holb.dk
 • Sundhedsplejen informeres via telefon eller mail og vejleder om den videre færd.
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller informeres via telefon, hvis sundhedsplejen vurderer det nødvendigt.
 • Sundhedsplejen informerer Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis det vurderes nødvendigt.
 • Chef for Læring og Trivsel kommunens centrale kriseskab skal aktiveres.

 

Opgaver

 

 

 • Tage vare på alle børn og begrænse risiko for smitte jf. Styrelsen for Patientsikkerheds instrukser.
 • Informere om smittefare, og hvordan man skal forholde sig.

 

Handling

 

 

 • Skoleleder eller pædagogiske ledere hjemsender den smittede elev/medarbejder.
 • Leder informerer alle i risikogruppen (forældre) informeres via telefon om smittefaren, og om hvordan de skal forholde sig.
 • Leder orienterer hurtigst muligt samt løbende alle forældre om status via Aula.

 

Ledelse og organisation

 

 

Alle arbejdspladser udpeger en lokal krisestab. Krisestaben består af navngivne personer og kontaktinformationer.

Skoleleder eller pædagogiske ledere, ”leder” indsatsen (kriseleder).

Denne er ansvarlig for at de øvrige roller i den lokale krisestab besættes samt for at orientere chef for Læring og Trivsel, Karina Møller på telefon eller mail.

 

Kommunikation

 

 

Kriselederen

Informerer egen nærmeste leder og sørger for, at de berørte børn og forældre orienteres via telefon.

 

Ansvarlig for involverede personer

Udarbejder, i samarbejde med sundhedsplejen og den kommunikationsansvarlige, information til personale og forældre, som ikke er i risikogruppen.

 

Ansvarlig for log og dokumentation

Udarbejder notat, som beskriver forløbet og sender det til kriselederen.

 

Ansvarlig for kommunikation

Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, håndterer presse, web og intranet samt anden formidling til involverede.

 

Kontakt oplysninger

 

 

 • Pædagogiske ledere: Dorthe Bergman 72 36 83 81 / Sarah Søndergård 72 36 27 95
 • Skoleleder: Søren Kæstel Christensen 72 36 22 58
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk
 • Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 72 36 36 73, lasso@holb.dk
 • Koordinerende sundhedsplejerske, Ann-Sofie Rasmussen: tlf. 72 36 37 62, mail: annsr@holb.dk

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

 

Vær opmærksom på evt. behov for ekstra rengøring af lokaler – efter vurdering af Sundhedsplejen eller Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

 • Krise- og psykisk førstehjælp til børn
 • Psykisk krisehjælp til medarbejdere 

 

Oprettelse/revision

 

 

Opdateret af Tina Teglers den 280923

 

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

09.01.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen