Spring til indhold

Indsatsområder

På Svinninge skole arbejder vi bl.a. systematisk med at styrke både trivsel og læring

Skolens fælles indsatsområder:

På Svinninge skole arbejder vi systematisk med at styrke både trivsel og læring.

  • Program for læringsledelse – styrkelse af elevernes motivation for læring
  • Læsning – øget fokus på læsefærdigheder på alle klassetrin
  • Matematik – øget fokus på læringsresultater i udskolingen
  • Inkluderende læringsmiljø – fagligt og socialt fællesskab for alle

Holbæk Danner skole

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning, som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner, som er udtrykt i Kommunalbestyrelsens Børne- og Ungepolitik fra 2012, Strategi for Fremtidens Folkeskole fra 2011 og den nationale reform af folkeskolen, der træder i kraft den 1. august 2014.

Holbæk Danner Skole samler de politiske ambitioner for folkeskolen, og beskriver Holbæk skolernes pædagogiske og organisatoriske oversættelse af det politiske mandat i form af otte pejlemærker for udvikling af området.

Det er meningen, at pejlemærkerne efterfølgende omsættes til beslutninger og handlinger på den enkelte skole. Desuden skal de anvendes i den fælles tilrettelagte kompetence- og organisationsudvikling. Endelig er pejlemærkerne grundlaget for den løbende dialog og udviklingssamtale mellem chefen for skoler og uddannelse og på den enkelte skoles ledelse.

Pejlemærkerne bygger på otte arbejdsgruppers input til indhold i otte temaer, som udspringer af folkeskolereformen

Læs mere om Holbæk danner skole

 Feedback

Sidst opdateret

01.06.2022

Ansvarlig redaktør

Tina Teglers